Mỗi ngày một bài

Hãy chia sẻ đường link bài chia sẻ của bạn ở bên dưới.
Tôi và bạn cùng giữ trách nhiệm cho nhau mỗi ngày.
Hãy viết theo công thức như sau trong phần bình luận phía cuối cùng của bài viết này:
Ngày 1: Link
Ngày 2: Link
Ngày 3: Link
…..
Nếu như bạn bị lỡ một ngày. Hãy bắt đầu lại là ngày đầu tiên.
Điều quan trọng bạn cần làm là thiết lập thời gian thiêng liêng.
 
Tôi đã làm được và tôi tin bạn chắc chắn làm được

  • {"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}
    >